Služby

Konštrukčné práce

Konštrukcia mechanických a elektrotechnických komponentov funkčných celkov, zostáv a zariadení podľa požiadaviek zákazníka s využitím aktuálnych CAD technológií a prihliadnutím na splnenie normatívnych požiadaviek platných v danej oblasti.

Výstupom sú 3D modely, 2D výkresy, kusovníky, špecifikácie, prípadne aj ďalšia technická dokumentácia vo formáte definovanom zákazníkom.

Naši konštruktéri ovládajú nástroje Catia, Creo (Pro/ENGINEER), Solid Edge, Solid Works, Inventor, PDMS a AutoCAD.

Technické výpočty

Pevnostné výpočty, simulácie prúdenia tekutín a kinematické analýzy komponentov funkčných celkov, zostáv a zariadení podľa požiadaviek zákazníka s využitím simulácií prostredníctvom FEM, CFD a MBS analytických nástrojov.

Výstupom je komplexná a prehľadná technická správa spolu s grafickou prezentáciou výsledkov a návrhmi ich implementácie v kontexte technického riešenia.

Najčastejšie využívanými nástrojmi v tejto oblasti sú Abaqus, ANSYS CFX a Adams od MSC Software.

Produktový vývoj

Od definície požiadavkového listu v spolupráci so zákazníkom, cez vypracovanie technických podkladov pre cenové ponuky, vypracovanie konceptov dizajnu a súvisiacich výrobných procesov, definícia špeciálnych a kritických charakteristík, DFMEA, PFMEA, verifikačný a validačný plán až po úspešné zavedenie vyvíjaného komponentu alebo zariadenia do výroby.

V oblasti automobilového priemyslu prebiehajú všetky naše vývojové aktivity podľa APQP procesov a špecifických zákazníckych požiadaviek.

Projektový manažment

Prostredníctvom našich odborníkov zabezpečujeme splnenie kvantitatívnych a kvalitatívnych cieľov vašich inžinierskych projektov pri dodržaní vami stanoveného rozpočtu.

Naši projektoví inžinieri pôsobia v maximálnej súčinnosti s vašimi spolupracovníkmi ako súčasť projektového tímu. Jazyková vybavenosť našich odborníkov umožňuje integráciu aj v rámci medzinárodných projektov.

Priemyselné inžinierstvo

Naši technológovia a procesní inžinieri zabezpečia navrhnutie výrobného a montážneho procesu tak, aby bol čo čo najefektívnejší nielen z hľadiska splnenia kvalitatívneho a kvantitatívnych parametrov, ale aj optimalizovaný s ohľadom na ergonómiu, variabilitu a intralogistiku, čomu dopomáha využívanie aktuálnych technológií z oblasti simulácie výrobných procesov, ako napríklad Process Simulate.

Riadenie a zabezpečenie kvality

V tejto oblasti sa špecializujeme na riadenie a zabezpečenie kvality u dodávateľov automobilového priemyslu, kde máme k dispozícii odborníkov ovládajúcich nástroje riadenia kvality, ako sú napríklad FTA, Ishikawov diagram, 8D, Paretovo pravidlo, FMEA a QFD.

Naši odborníci disponujú hlbokými znalosťami aktuálnych systémov riadenia kvality pre automobilový priemysel zhrnutých v norme IATF 16949, ale aj znalosťami všeobecne použiteľných noriem ako je ISO 9001.

Programovanie logických automatov PLC

V rámci PLC zabezpečujeme tvorbu programov pre ovládanie jednoúčelových zariadení s dôrazom na nielen na funkčnosť, ale aj splnenie bezpečnostných požiadaviek. S touto činnosťou súvisí aj oživovanie zariadení, ich uvádzanie do prevádzky a vytváranie príslušnej technickej dokumentácie.

Súčasťou našich služieb v tejto oblasti je aj modifikácia a optimalizácia existujúceho softvéru podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie používaným nástrojom je Siemens Simatic S7.

Zaujali vás naše služby?

Počas nezáväzného stretnutia vám predstavíme konkrétne riešenia individuálne prispôsobené vašim požiadavkám.

Slovenčina

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".